آشپزی یک ربات با نگاه کردن به تلویزیون

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421885225751.jpg

محققان دانشگاه مریلند و NICTA مرکز تحقیقات استرالیا، شرح دستاوردی باور نکردنی از فعالیت یک ربات را که با نگاه کردن فیلم ویدئو یا تلویزیون قادر به یاد گرفتن است را به صورت PDF  منتشر کردند.

محققان در بیست و نهمین کنفرانس سالانه انجمن پیشرفت هوش مصنوعی در آستن – تگزاس، این ربات را معرفی می‌کنند؛ این ربات دارای یک سیستم شبکه آموزش به نام عصب مصنوعی است که قادر است با مشاهده برنامه ویدئویی به زبان انگلیسی، یاد بگیرد و انجام دهد.

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421885227062.jpg

محققان برای آزمون این ربات، 88 ویدئوی آشپزی را به ربات نشان دادند و ربات قادر به یادگیری تمام آنها بود؛ آنها گفتند این ربات قادر است مواد غذایی را شناسایی کند و بداند هر کدام از موادغذایی چگونه باید استفاده شوند؛ حتی این ربات هوشمند می‌تواند به طور خودکار در شبکه‌های اجتماعی جستجو کند و ویدئوهایی که درس آشپزی می‌دهند را انتخاب و آشپزی کند.

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/142188522833.jpg