سه روش جالب برای زیباتر کردن موهای دم اسبی

مدل موی دم اسبی در میان بانوان از محبوبیت بیشتری برخوردار است، زیرا هم ساده و راحت است و هم هرگز از مد نمی افتد.

 

هر لحظه که بخواهید می توانید موهایتان را از پشت جمع کنید و آنها را دم اسبی کنید. برای آنکه کمی این مدل را پیچیده تر و شیک تر کنید تا بتوانید در مهمانی موهای مرتب و جمع شده ای داشته باشید، سه روش جالب زیر را در نظر داشته باشید.

 

گره بزنید!

 

این مدل ساده و عادی و در عین حال زیباست.

 

1. موهایتان را از عقب به دو بخش تقسیم کنید.

 

2. این دو بخش را به هم گره بزنید.

 

 

3. سپس گره دیگری بزنید تا محکم تر شود.

 

4. حالا با کش آن را فیکس کنید.

 

 

متقاطع جمع کنید!

 

این مدل را می توانید با برای مهمانی با پیراهن مشکی کوتاه درست کنید. حتی می توانید موهایتان را صاف یا موجدار کنید و سپس این مدل را پیاده کنید.

 

1. فرق کج باز کنید و آن را تا پشت سرتان ادامه دهید.

 

2. حالا موها را به سه بخش تقسیم کنید. سمت چپ را به صورت قطری و سمت راست را به صورت صاف به پشت گوشتان ببرید.

 

3. بخش راست را بردارید و روی بخش وسطی و درست زیر بخش چپی سنجاق بزنید.

 

 

4. حالا بخش چپی را به دو بخش دیگر تقسیم کنید و بخش داخلی را روی گردنتان بگذارید.

 

5. بخش چپی بیرونی را بردارید و آن را از روی سمت راست رد کنید و سنجاق بزنید و بخش کوچکی از موهای روی گردن را برای بستن به دور دم اسبی بپیچانید.

 

 

6. موهای زیرین را جمع کنید و موهای مانده را دور آنها پیچیده و سنجاق بزنید.

 

 

زنجیر بزنید!

 

با این مدل ساده، تغییر زیادی در مدل دم اسبی خود بدهید.

 

1. قبل از هر چیز به موهایتان کرم مو بزنید تا هم براق شوند و هم شانه زدن آنها راحت تر شود.

 

2. حالا موها را سفت ببندید و دم اسبی مرتب و صافی درست کنید.

 

3. دور موها کش ببندید و آن را محکم کنید.

 

 

4. کمی از موها را دور کش بپیچید تا کش پنهان شود.

 

5. زنجیر زیبایی بردارید و آن را به دم اسبی خود وصل کنید.

 

 

6. حالا کناره های زنجیر را با سنجاق به سرتان محکم کنید تا حالت آویزان زیبایی به زنجیر داده شود.