سه شنبه , 28 فروردین 1403

روانشناسی

انواع عشق از دیدگاه روانشناسی

انواع عشق از دیدگاه روانشناسی و توضیحات درباره خوب و بد هر کدام انواع عشق از دیدگاه روان شناسی عشق پدیده ای مقدس و انرژی بخش است که از بزرگ ترین نعمت های خدا برای انسان محسوب می شود. انواع …

Read More »

نشانه های افسردگی و تنهایی در انسان

افرادی که احساس تنهایی می کنند گاهی ارتباطات زیادی در جامعه و شبکه های اجتماعی دارند اما کماکان احساس تنهایی و عدم ارتباط با دیگران در آن ها وجود دارد. تنهایی در حقیقت نوعی سازگاری تکاملی است که می بایست …

Read More »