کشف 6 جسد خون آشام در لهستان + تصویر

 

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران، یک حفاری علمی در ماه نوامبر در گورستانی در شمال غربی لهستان منجر به کشف 6 گور غیر معمول شد.

در این گورها، جسد هایی یافت شد که در سراسر بدن آنها نشانه هایی از ضربه با داس دیده می شد.

محققان می گویند به احتمال زیاد، این جسد ها مربوط به مهاجران محلی است و نه افراد منطقه که به قرن های 17 و 18 مربوط می شود.

در این یافته ی عجیب، محققان با مقایسه مینای دندان این اجساد با 60 جسد طبیعی دیگر همان منطقه، احتمال می دهند که این افراد خون آشام هایی بوده اند که به شیوه ای دیگر دفن شده اند و این شیوه میتواند ناشی از بینش فرهنگی، اجتماعی و هویت اجتماعی مردم زمان باشد.

نویسندگان این مقاله می گویند که با توجه به شیوع بیماری وبا در قرن 17 ممکن است این افراد به بیماری عفونی مبتلا بوده اند. آنها همچنین معتقدند احتمالا شیوه ی مرگ این اجساد، بر اثر سوء ظن بوده است.