مسجد لاله در سیبری روسیه

درهای مسجد«لاله» بر روی مسلمانان سیبری گشوده شد.
درهای مسجد«لاله» در اوفا، پایتخت باشقیرستان، بر روی مسلمانان سیبری روسیه گشوده شد. این مسجد در نزدیکی قطب شمال قرار دارد.
این مسجد برای یک هزار نفر ظرفیت دارد و در سال 1989 در زمان شوروی سابق ساخت آن آغاز شد و در سال 1998 ساخت آن به پایان رسید.این مسجد به دلیل معماری خاص گنبد و مناره‌ های آن، مسجد لاله نام گرفته است.
مسجد لاله، یکی از بزرگترین مساجد روسیه است که ارتفاع مناره‌ های آن به 53 متر می‌‌ رسد.

مسجد لاله درقطب شمال

مسجد لاله درقطب شمال

مسجد لاله درقطب شمال

مسجد لاله درقطب شمال

مسجد لاله درقطب شمال

مشرق نیوز