مسابقه تیراندازی دختران ژاپنی در روز«بلوغ» جوانان

دو هزار دختر 20 ساله ژاپنی دیروز در مسابقه تیر و کمان که بخشی از سنن جشن مراسم بلوغ آن کشور تلقی می شود، شرکت کردند.

دومين دوشنبه ماه ژانويه در ژاپن روز«بلوغ» جوانان يا تازه بالغان نامگذارى و ازسال ۱۹۴۸ ميلادى به عنوان تعطيل ملى تعيين شده است. در اين روز براى پسران و دختران بيست ساله كه در ژاپن به سن قانونى رسيده اند، جشن و مراسم گرفته مى شود.
بسیاری از دختران یک سال پیش، آرایشگاه و لباس کیمونو برای این جشن رزرو می کنند

مسابقه تیراندازی دختران ژاپنی روز«بلوغ» جوانانمسابقه تیراندازی دختران ژاپنی روز«بلوغ» جوانان

مسابقه تیراندازی دختران ژاپنی روز«بلوغ» جوانان

مسابقه تیراندازی دختران ژاپنی روز«بلوغ» جوانان

مسابقه تیراندازی دختران ژاپنی روز«بلوغ» جوانان

مسابقه تیراندازی دختران ژاپنی روز«بلوغ» جوانان