عکس 14 سالگی محمدجواد ظریف

عکس زیر مربوط به 14 سالگی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان است.

این تصویر را پایگاه خبری – تحلیلی نما منتشر کرده است.

http://dl.oghyanos.ir/uploads/142546847571.jpg