روش خواندن خطوط کف دست

برای خواندن خطوط کف دست ابتدا باید از خطوط اصلی شروع کنید. (قلب، سر، زندگی و سرنوشت) سپس سراغ خطوط دیگر مثل خط ازدواج یا پول بروید.

چگونه خطوط کف دست را بخوانیم؟

 

خواندن خطوط کف دست یکی از روش های شخصیت شناسی و پیش بینی آینده است که ریشه در فرهنگ هندی ها دارد. برای خواندن خطوط کف دست ابتدا باید از خطوط اصلی شروع کنید. (قلب، سر، زندگی و سرنوشت) سپس سراغ خطوط دیگر مثل خط ازدواج یا پول بروید. در ادامه یاد می گیریم که چگونه خطوط کف دست را بخوانیم.

 

خواندن خطوط اصلی کف دست

کف بینی

 

دست را برای کف خوانی انتخاب کنید. در علم کف خوانی دست ها را به دو دسته تقسیم می کنند. دست فعال و دست غیرفعال. دست فعال همان دست غالب است و دست غیرفعال دست غیرغالب.

دست فعال تعیین کننده ویژگی های ارثی است و باید به عنوان خط اصلی خوانده شود.

دست غالب هر نوع تغییری در موقعیت ارثی، وقایع زندگی و غیره را نشان می دهد.

اگر بین خطوط دست غالب  دست غیر غالب تفاوت زیادی وجود داشته باشد نشان دهنده این است که فرد تلاش زیادی برای پیشرفت خودش کرده است.

 

کف بینی

 

چهار خط اصلی را تعیین کنید. خطوط اصلی خط قلب، خط سر، خط زندگی و خط سرنوشت هستند.

خط قلب به صورت افقی در بالای کف دست قرار دارد و منعکس کننده وضعیت قلبی شما چه از نظر جسمی و چه از نظر عاطفی است.

خط سر به صورت افقی در وسط کف دست قرار دارد و منعکس کننده وضعیت ذهنی شماست.

خط زندگی یک خط منحنی در اطراف پایه انگشت شست است که نقطه شروع آن بین انگشت اشاره و انگشت شست قرار دارد. به عقیده عموم این خط طول عمر را نشان نمی دهد بلکه نشان دهنده حالت هایی چون قدرت، سرزندگی و کامیابی است.

خط زندگی به صورت عمودی از قسمت پایین کف دست شروع می شود و تا وسط کف دست ادامه دارد. این خط نشان دهنده موقعیت هایی چون موفقیت، مسیر شغلی و کار است.

 

تفسیر خط قلب

 

این خط را می توان از هر دو طرف خواند. (از انگشت کوچک تا انگشت اشاره و بالعکس). طبق رسوم کف خوانی این خط نشان دهنده ثبات عاطفی، افکار رمانتیک، افسردگی و سلامت قلبی است. چگوه خط قلب را بخوانیم:

اگر خط قلب از زیر انگشت اشاره شروع شود یعنی در مورد مسائل عاطفی کمی مشکل پسند هستید. اگر از زیر انگشت میانی شروع شود در مسائل عاطفی کمی خودخواه هستید. اگر از وسط کف دست شروع شود به راحتی عاشق می شوید.

خط قلب غایب خط قلب محوی است که به سختی تشخیص داده می شود و نشان دهنده شخصی است که بیشتر با منطق عمل می کند نه با احساس و اهمیت چندانی به احساسات نمی دهد.

خط قلب صاف و کوتاه نشان دهنده شخصی است که توجه چندانی به مسائل رمانتیک و عاشقانه ندارد. خط قلب بلند و خمیده نشان دهنده شخصی است که احساسش را به راحتی ابراز می کند. خط قلب موجدار نشان دهنده روابط و عشق های زیادی است و رابطه ای جدی در آن دیده نمی شود.

اگر خط قلب مستقیم و به موازات خط سر باشد نشان دهنده شخصی است که به خوبی می تواند احساساتش را کنترل کند. اگر خط قلب به خط سر برخورد کرده باشد یعنی فردی هستید که قلب تان زود می شکند.

خط قلب شکسته یا خط قلبی که خطوط زیادی از آن عبور کرده باشد نشان دهنده ضربه عاطفی است و خط قلب زنجیره ای نشان دهنده افسردگی است.

 

تفسیر خط سر

خطوط کف دست

 

این خط نشان دهنده سبک یادگیری، ارتباطات، روشنفکری و تشنه دانش است. چگونه خط سر را بخوانیم:

خط سر غایب یا محو نشان دهنده تنبلی، کم حافظه گی، عدم تمرکز و فردی خیالباف است. خط عمیق تعیین کننده حافظه خوب، قدرت تمرکز بالا و سرشت معقول است.

خط سر کوتاه نشان دهنده فردی است که اهل عمل است و هیچ چیز غیرمنطقی را قبول ندارد. خط سر بلند نشان دهنده فردی است که بسیار متمرکز و موفق و کمی هم خودخواه است.

خط سر مستقیم نشان دهنده شخصی است که واقع بین، منطقی و سازمان یافته است و به جزئیات توجه زیادی دارد. خط سر موجدار نشان دهنده فردی بی قرار و مضطرب است که بازه زمانی توجه کوتاهی دارد. خط سر خمیده نشان دهنده یک شخصیت خلاق است.

اگر خط سر از خط زندگی شروع شود یعنی این شخص بسیار پر اراده و مصمم است. اگر خط سر از خط زندگی جدا باشد یعنی شخص بسیار ماجراجوست و اشتیاق زیادی به زندگی دارد.

خط سر شکسته نشان دهنده تناقض و بی ثباتی در افکار است. خطوط متقاطع روی خط سر یعنی تصمیمات اساسی تاثیر مهمی در سرنوشت فرد می گذارد.

خطوط زنجیری یا حلقه های روی خط سر نشان دهنده درگیری های شخصی یا مشکلات عاطفی است.

 

تفسیر خط زندگی

خطوط کف دست

 

خط زندگی منعکس کننده سلامت جسمی، تندرستی و تغییرات مهم زندگی است. چگونه خط زندگی را بخوانیم:

اگر خط زندگی محو باشد یعنی فرد بسیار حساس، مضطرب و عصبی است. بسیار کم انرژی است و یک زندگی بدون ماجراجویی دارد. اگر خط زندگی فرد عمیق باشد یعنی یک مسیر زندگی مستقیم دارد.

اگر خط زندگی بلند و عمیق باشد نشان دهنده استقامت، سرزندگی و سلامت است. خط زندگی کوتاه و عمیق نشان دهنده شخصی است که به راحتی به مشکلات فیزیکی غلبه می کند.

خط زندگی خمیده ینی فرد سرشار از انرژی است. اگر خط زندگی به لبه کف دست نزدیک باشد یعنی فرد بسیار محتاط است.

اگر خط زندگی به انگشت شست نزدیک باشد فرد زود خسته می شود. اگر به شکل نیم دایره پایین آمده باشد نشان دهنده قدرت و اشتیاق به زندگی است. اگر خط مستقیم و به لبه کف دست نزدیک باشد نشان دهنده شخصیت محتاط است.

اگر کف دست بیشتر از یک خط زندگی داشته باشد نشان دهنده قدرت و سرزندگی زیاد است.

شکستگی در خط زندگی یعنی یک وقفه یا تغییر ناگهانی در سبک زندگی. اگر خط زندگی در هر دو دست شکسته باشد نشان دهنده بیماری یا آسیب جدی است. حلقه ها و یا خطوط زنجیری روی خط زندگی یعنی شخص نسبت به مشکلات سلامتی حساس است و زندگی آن ها را به سمت مسیرهای مختلفی می کشاند.

 

تفسیر خط سونوشت

خطوط کف دست

 

خط سرنوشت به خط تقدیر نیز معروف است و نشان دهنده تاثیر زندگی شخص از شرایط خارجی تحت کنترل اوست. این خط از قسمت پایین کف دست شروع می شود. چگونه خط سرنوشت را بخوانیم:

خط سرنوشت عمیق یعنی زندگی شخص بسیار تحت کنترل سرنوشت است. فراموش نکنید که کمتر کسی دارای خط سرنوشت عمیق است.

اگر خط سرنوشت به خط زندگی متصل شود نشان دهنده شخصیت خود ساخته ای است که آرزوهایش را به واقعیت تبدیل می کند. اگر وسط خط سرنوشت به خط زندگی متصل شود نشان دهنده اتفاقی در اواسط زندگی است زمانی که او مجبور است به خاطر دیگران علایقش را کنار بگذارد. اگر خط سرنوشتاز قسمت پایه انگشت شست شروع شود یعنی فرد رابطه ای قوی با خانواده و دوستانش دارد.

هر نوع شکستگی و یا تغییر در خط سرنوشت نشان دهده تغییرات زیادی است که در اثر یک نیروی خارجی بوجود می آید.

 

منبع:بدونیم