تصاویر مکان های مشهور دنیا درون حباب صابون

وقتی که برای اولین بار این عکس ها که Tom Storm گرفته را دیدم، شگفت زده شدم. ایده و اجرای فوق العاده ای که مکان های مشهور دنیا را درون حباب صابون به تصویر کشیده است. Storm به بخش هایی از آمریکا، اروپا و آسیا سفر کرده و از مناظر با تکنیک حباب عکاسی کرده است. مکان هایی چون Times Square در نیویورک، windmills در دانمارک و دروازه Brandenburg در آلمان

مکان های مشهور دنیا  درون حباب

مکان های مشهور دنیا  درون حباب

مکان های مشهور دنیا  درون حباب

مکان های مشهور دنیا  درون حباب

مکان های مشهور دنیا  درون حباب