تصاویری از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

آسوشیتدپرس که در کره شمالی دفتر دارد موفق شده است با جلب موافقت مقامات کره شمالی و با رعایت تمامی قوانین و مقررات این کشور، تصاویری را از زندگی روزمره مردم کره شمالی به جهان ارایه کند.

این تصاویر از معدود تصاویری است که تا کنون از زندگی مردم کره شمالی به تصویر کشیده شده است.

عکاس و خبرنگار آسوشیتد پرس را در گرفتن این تصاویر مامورانی امنیتی از کره همراهی می کرده اند و در جاهایی که صلاح نمی دیدند عکس گرفته شود ، آنها را از این کار بازمی داشتند.

در واقع تصاویر زیر بخشی ازرویی از سکه زندگی در کره شمالی است که از نظر دولت این کشور منعی برای انتشار آن در رسانه های جهانی وجود ندارد.

پیونگ یانگ تلاش دارد چهره ای از این کشور به رسانه های بین المللی منتشر شود که رفاه و رضایت مردم این کشور در آن نمایان باشد. دولت کره شمالی به شدت نسبت به انتشار تصاویر حاکی از فقر اکثریت مردم این کشور به رسانه های جهانی حساس است.

کره شمالی که رسانه ها به آن لقب “بسته ترین کشور دنیا” را داده اند، از زمان وقوع انقلاب کمونیستی در این کشور پس از جنگ دوم جهانی با سیستم بسیار بسته و بدون ارتباط آزاد شهروندانش با جهان خارج اداره می شود.

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی

تصاویری کمتر دیده شده از کره شمالی