آموزش تصویری قفسه سینه دمبل + فیلم

آموزش تصویری قفسه سینه دمبل
آموزش حرکت قفسه سینه با دمبل روی میز پرس تخت.این حرکت از حرکات تک مفصلی سینه میباشد که مستقیم روی عضله سینه ای بزرگ و کوچک فشار وارد میکند.اندکی خمیدگی در آرنج را همیشه هنگام اجرای حرکت رعایت کنید.هنگامی که دستها باز و از هم دور میشوند نباید بیش از حد پایین روند و فقط تا موازی شدن با زمین باز شوند(در این ویدئو کمی پایینتر میرود چون وزنه سبک است ولی با دمبلهای سنگینتر هرگز اینکار را انجام ندهید)و دمبل تا جایی بالا میرود که تقریبا نزدیک به هم شوند و عمود بر زمین و بالای سینه شما باشند.

لینک دانلود فیلم