نویسنده: پی یر آدو مترجم: عباس باقری «فلسفه باستانی چیست؟» اثر پی‌یر آدو تنها یکی از کتاب‌های اخیر این نویسنده است که فلسفه را به‌عنوان راه و رسم زندگی و نه صرفا شیوه تفکر مطالعه و بررسی می‌کند. حق تکثیر: علم،1382 حجم کتاب: 7 مگ فرمت کتاب:pdf دانلود کتاب

نویسنده: جان هیک مترجم: نرگس فتحعلیان . جان هیک در ایننوشته که بخشی از کتاب مرز جدید علم و دین اوست، با استناد به آراء و نظرات بزرگترین عصب شناسان و فیلسوفان ذهن نشان می دهد که این باور جاافتاده که همانی ذهن و مغز (یکی انگاری ذهن و مغز) […]