به دنبال کنفرانس دیروز اپل، تیم کوک آیفون ۱۰ که با نام آیفون X هم شناخته می شود را معرفی نمود. این موبایل هوشمند با دیگر آیفون های تولید شده توسط اهالی کوپرتینو  تفاوت ویژه ای دارد. از جمله باید به شیشه ای بودن بدنه آن در هر دو طرف اشاره […]