گیاهانی با ظاهری خارق العاده و عجیب غریب

در میان گیاهانی که در طبیعت وجود دارند گیاهانی هستند که واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند.

تعدادی از گیاهان خارق العاده را در این تصاویر می‌بینید.

ممکن است برخی از این گیاهان، عجیب و غریب به نظر برسند، اما واقعا جالب هستند.
مثلا برخی از آنها ظاهری شبیه حشره دارند و برخی از آنها ممکن است مضر باشند.
در اینجا لیست گیاهان عجیب و غریب به همراه نام‌های آنها را می‌توانید مشاهده کنید.

فرشته‌ شیپوری
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

سیاه بت گل
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

دست بودا
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

گل‌الاله
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

کلاهک ساندو
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

کیدار اپل روست فانگوس (یک نوع قارچ)
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

چشم عروسک
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

درخت اژدهای خونی
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

هاگ‌وید
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

جام میمون
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

هشت‌پای استینخورن
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

قارچ پام‌پوم
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

رافلسیا آرنولدیس
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

کاکتوس مشعل نقره‌ای
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

اسکانک کابیج
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

گیاه حشره‌گیر ونوس
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

ویلوچیا میرابیلیس
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند

جادوگران کَره‌ای
گیاهانیکه واقعاً ظاهر عجیب و غریب دارند