.

Next Post

مدلهای بستن مو با استفاده از روسری

س خرداد 20 , 1393
این روش شبیه روش دوم است با این تفاوت که دنباله روسری را دوباره در جلو سر هم گره می زنید. در این روش مثل هدبند روسری را در جلو گره می زنید و دنباله ها را به پشت برده و دوباره گره می زنید.   – این روش شبیه […]

You May Like