کشف نشانه‌هایی از وجود دریاچه در سیاره مریخ

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مشاهدات مریخ نورد کنجکاوی ناسا در کوه های شارپ نشان داد رسوباتی مربوط به ده ها میلیون سال پیش در دریاچه ای بر سطح مریخ وجود دارد.

این یافته های کنجکاوی در دهانه ی گیل مریخ، نشان می دهد که این سیاره ی سرخ دارای آب و هوایی باستانی است که می تواند دریاچه هایی پیر را تشکیل داده باشد.

آشوین واساوادا، از دانشمندان پروژه ی کنجکاوی می گوید: اگر این فرضیه ی ما برای کوه های شارپ درست باشد، تصور پیشین ما درباره اینکه شرایط گرم و مرطوب گذرا، محلی و زیر سطحی در مریخ بوده است با چالش روبرو خواهد بود

کوه شارپ حدود 5 کیلومتر ارتفاع دارد و در سطوح پایینی آن هزاران قطعه سنگ به چشم می خورد. لایه ی سنگی دامنه ی کوه حاکی از وجود بستری رودخانه ای در آن اطراف است.

مریخ نورد کنجکاوی تاکنون در سفر 8 کیلومتری خود رازهای زیادی را در مریخ فاش کرده است و سرنخ های جالب توجهی از وجود آب و حیات در مریخ بدست داده است.

حالا دانشمندان ناسا با استفاده از مریخ نورد کنجکاوی متوجه آب و هوایی مرطوب و باستانی شده اند که میتواند سرنخی از وجود دریاچه ها در این سیاره باشد.

اگر این فرضیه صحیح باشد، احتمال وجود حیات در این سیاره در گذشته ی دور، بسیار زیاد خواهد بود.

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1418556241892.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1418556242653.jpg