کشف آثار حیات در کره مریخ توسط محققان ایتالیایی

گروهی متشکل از سه محقق ایتالیایی به ریاست پروفسور «جورجو بیاچاردی» از بخش بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه ‘سیئنا’ در شمال این کشور با انتشار نتیجه تحقیقات خود درخصوص این کشف جدید در مجله علمی ‘نشریه بین المللی علوم هوا و فضانوردی’ یک دگرگونی در تحقیقات درباره آثار حیات در کره مریخ ایجاد کردند.
http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421438952031.jpg

این پروفسور ایتالیایی به همراه «وینچنتسو ریتزو» و «نیکولا کانتاسانو» در مرکز ملی تحقیقات این کشور با مطالعه و بررسی دقیق تصاویر به دست آمده از سنگ های رسوبی توسط کاوشگر ‘Opportunity’ سازمان فضانوردی ‘ناسا’، موفق به کشف ساختارهای میکروسکوپی فسیلی شد.

بیاچاردی در این رابطه گفت: ما در این تحقیقات تصاویر ساختارهای ‘microbialites’ کره مریخ را با مشابه زمینی آن مقایسه کردیم که شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند و پارامترهای شکل ‘فراکتال’ آن دقیقا شبیه به نمونه زمینی است.

** فراکتال، ساختاری هندسی متشکل از اجزایی است که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست آید. به عبارت دیگر ساختاری است که هر جزء از آن با کلش همانند است.