دوشنبه , 3 اردیبهشت 1403

بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها هنرمندان هالیوودی درجشنواره VMA 2014

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

Beyonce – بهترین

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

Demi Lovato – بدترین

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

Gwen Stefani – بهترین

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

jennifer lopez – بهترین

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

katy perry – بهترین

 

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

kim kardashian – بدترین

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

miley cyrus – بهترین

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

nicki minaj – بهترین

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

nina dobrev – بهترین

اخبار , اخبار فرهنگی, بهترین و بدترین لباس هنرمندان هالیوودی

taylor swift – بدترین

 اخبار فرهنگی – سیمرغ