این عکس هنگام رعد و برق در گوانگژو واقع در استان گوانگ دونگ چین گرفته شده است