منتخبی از تصاویر جالب امروز پنجشنبه 01 خرداد

 منتخبی از تصاویر جالب امروز پنجشنبه 01 خرداد

عکسهای جالب,تصاویر جالب

بدون شرح


 

عکسهای جالب,تصاویر دیدنی

یک بچه گوزن تازه متولد شده در اوکلند آمریکا


 

 

عکسهای جالب,عکسهای جذاب

بدون شرح


 

تصاویر دیدنی,تصاویر جالب

پلیس چین موفق به گرفتن مردی شد که از طبقه هفتم ساختمانی قصد خودکشی داشت


 

عکسهای جذاب,تصاویر جالب

طرح تلفن بریل برای نابینایان


 

عکسهای جالب,عکسهای جذاب

نمایشگاه خنده 2014 در سان سالوادور


 

تصاویر دیدنی,تصاویر جالب

معدنکار اوکراینی در دونتسک مقابل دوربین خبرنگار


 

 

عکسهای جالب,تصاویر جالب

بدون شرح


 

 

عکسهای جذاب,تصاویر دیدنی

پشتک زدن “رشید یوسف” بازیگر فرانسوی در مقابل خبرنگاران در حاشیه جشنواره فیلم کن


 

عکسهای جالب,تصاویر جالب

گاوباز اسپانیایی در حال سقوط از گاو وحشی در رقابت های گاوبازی


 

عکسهای جذاب,تصاویر دیدنی

بدون شرح


 

عکسهای جالب,تصاویر دیدنی

مدل مفهومی ایبیزا از سه آت


 

عکسهای جالب,عکسهای جذاب

رقص نور بر روی دریای آرام کفلاویک


 

تصاویر دیدنی,تصاویر جالب

روبات ژاپنی «امیو 2» با قابلیت سخن گفتن ، ساخت کارخانه هیتاچی

 

عکسهای جذاب,تصاویر جالب

حمله ای خشمگینانه به سمت شکار