پنجشنبه , 30 فروردین 1403

مدلهای بستن مو با استفاده از روسری

این روش شبیه روش دوم است با این تفاوت که دنباله روسری را دوباره در جلو سر هم گره می زنید.

در این روش مثل هدبند روسری را در جلو گره می زنید و دنباله ها را به پشت برده و دوباره گره می زنید.

 

– این روش شبیه روش قبلی است فقط باید از یک روسری کوچک استفاده کنید و موها را از زیر گره بیرون بریزید.

 

این روش خیلی زیباست، به یک حلقه نیاز دارید تا وسط شال را ببندید، بعد هم پشت سر گره بزنید.

 

بستن روسری مثل هدبند، ساده ترین روش، فقط روسری را مثل شال گردن تا کنید و پشت سر گره بزنید.

 

این روش را هم که حتما می شناسید، برای بیرون هم مناسب است!

 

– این بار روسری را از پشت گردن و زیر همه موها رد می کنید و در بالای سر گره می زنید.

 

در این روش روسری یا شال را تا می کنید و مثل یک تل بالای سر قرار می دهید و در پایین سر گره می زنید طوری که زیر همه موها قرار بگیرد.

 

برای بستن روسری بالای سر: روسری را 3 گوش کنید و لبه ها را در پشت سر گره بزنید.