مدلهای بستن موی سر با استفاده از سنجاق سر

مدلهای بستن موی سر با استفاده از سنجاق سر

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها
سنجاق سر یکی از بهترین وسایل درست کردن مو است که کاربردهای بیشماری دارد. اینکه چطور از آنها استفاده درست نماییم اهمیت زیادی در ظاهر موها دارد.

برای آنکه سنجاق بهتر روی موهایتان بماند، باید قسمت موجدار آن به سمت سرتان باشد. قسمت صاف لیز می خورد و خوب روی موها نمی ماند.

قبل از آنکه سنجاق را به موها بزنید روی آن اسپری تافت بزنید تا لیز نخورد. همچنین برای آنکه سنجاق از روی موهای لخت لیز نخورد یا برای مدتی طولانی در یک جا محکم شود، داخل سنجاق را نیز تافت بزنید تا به موها بچسبد.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

روش جالب دیگر برای استفاده از سنجاق های رنگی محبوبتان این است که دو بخش از موهایتان را از دو طرف سرتان به عقب ببرید و آنها را از پشت روی هم بگذارید. حالا با سه سنجاق سر این دو بخش را به شکل مثلث روی هم محکم کنید.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

اگر موهایتان را به یک سمت دم اسبی کرده اید، می توانید با زدن سنجاق به موها، به آنها حجم بدهید. بخشی از بالای موهایتان را پوش بدهید و بخش های کناری را کمی پیچ بدهید و یکجا جمع کنید و سنجاق بزنید. سپس پائین آنها را دم اسبی کنید.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

از تکنیک قفل کردن برای محکم نگه داشتن سنجاق روی موها استفاده کنید. با استفاده از سنجاق بزرگتری، انتهای باز سنجاق را مخالف جهت موها بزنید. سپس سنجاق را بچرخانید تا انتهای باز آن در جهت موها باشد و سنجاق را داخل موها ببرید تا موها را قفل کنید. اگر سنجاق را درست زده باشید، موهایتان محکم تر می شود و سنجاق معلوم نمی شود.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

وقتی می خواهید موهایتان را فر کنید، پس از درآوردن بیگودی ها یا بابلیس، بخشی که فر شده را فوراً با سنجاق به سرتان بزنید و بگذارید روی سرتان و در دمای اتاق سرد شوند تا زود حالت خود را از دست ندهند و صاف نشوند.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

با سنجاق مخفی، انتهاب موهای بافته را ببندید تا حالت شیک تری پیدا کند. انتهای موی بافته را به حالت گره دربیاورید و با سنجاق گره را محکم کنید. سنجاق را در جهت مو و داخل آن بزنید تا معلوم نشود.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

اگر فکر می کنید وقتی موهایتان را دم اسبی می بندید، بعد از مدتی پائین می آیند، باید برای آنها پایه سنجاقی بگذارید. دو یا سه سنجاق سر را از کش سرتان رد کنید و روی سرتان عمودی بگذارید تا زیر دم اسبی قرار گرفته و آن را بالا نگه دارند و بدین ترتیب موهای بخش دم اسبی پر تر و بالاتر به نظر می رسند.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

بافت های ریز را با سنجاق سر مخفی محکم کنید. بخش کوچکی از موها را ببافید و آن را به عقب ببرید و سنجاق سر را از روی بافت داخل موها ببرید تا پنهان شود.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

برای آنکه موهای کوتاه و بلند در مدل بافت بیرون نزنند یا برای زیباتر کردن بافت، می توان چند سنجاق رنگی زیبا داخل بافت زد. بدین ترتیب موهای ریز و کوتاه از بافت بیرون نمی زنند و بافت تمیز و مرتبی خواهید داشت.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

اگر می خواهید موهایتان جلوی سر را عقب ببرید و نمی خواهید سنجاق سر شما معلوم باشد، این تکنیک ساده را پیاده کنید: سنجاق سر ریزی بردارید و انتهای باز آن رو به صورتتان باشد و آن را در جهت مخالف موها داخل موها ببرید. اگر هنوز سنجاق محکم نیست، سنجاق بزرگتری روی آن بزنید تا قفل شود.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

مدل متقاطع یا مدل X نیز مدل دیگری برای به رخ کشیدن سنجاق های رنگی است. همچنین با این روش دو سنجاق روی هم قفل می شوند و موها محکم تر سر جای خود قرار می گیرند.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

اگر موهایتان را دم اسبی جمع کرده اید و می خواهید در مراسمی شرکت کنید، بهتر است از کش برای بستن موها استفاده نکنید. شیک ترین راه بستن موهای دم اسبی استفاده از خود موها است. در واقع باید کش باریکی را به دور موهای دم اسبی ببندید و باریکه ای از موها را دور کش بپیچید و با سنجاق سر انتهای آن را محکم کنید. سنجاق را از زیر و بطور مخفی داخل موها بزنید.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

سنجاق های رنگی اُمبره را به شکل حرف V انگلیسی روی بخشی از موهایتان بزنید. ابتدا یک سنجاق را روی موها بزنید و سپس سنجاق بعدی را از انتهای سنجاق اول بزنید و بقیه را به موازات آنها به موها بزنید.

کاربردهای جالب و صحیح سنجاق سر برای درست کردن موها

سنجاق سر های رنگی را با فرم هشتگ روی موهایتان بزنید. بخشی از موهای جلو را به عقب ببرید و دو سنجاق سر بطور موازی روی آنها بزنید. سپس دو سنجاق دیگر عمود بر دو سنجاق اولی بزنید.