فیلم دیدنی از درگیری با داعش در تکریت

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1425329282641.jpg