فعالیت‌های آتشفشانی شروعی بی پایان دارد

مجموع آتشفشان‌ها در سراسر کره‌ی زمین و در اعماق اقیانوس‌ها حدود 1300 تا 1500 مورد برآورد شده است.

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421779536661.jpg

این آتشفشان ها به طور متوسط 10 تا 20 مورد فوران گزارش شده و به عقیده‌ی پژوهشگران احتمال اینکه همه‌ی آنها در یک زمان فعالیت نمایند بسیار کم است و غیر ممکن به نظر می‌رسد.

محققان می‌گویند اگر این اتفاق بیافتد تاریکی زمین را فرا می‌گیرد و لایه ای از ابر ضخیم دود و گرد و غبار و خاکستر سراسر این کره ی خاکی را در بر می گیرد.
http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421779537932.jpg
به گفته ی پژوهشگران این امر را به اینجا محدود نداسته بلکه بارش باران‌های اسیدی و عدم رشد گیاهان را از دیگر رخداد‌های فاجعه بار در روی زمین می‌دانند.

آنها در ادامه افزودند این کار عملا اگر روی دهد زندگی برای انسان‌ها نیز مختل شده و ادامه ی حیات نیاز به یک معجزه خواهد بود.

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421779539173.jpg