کتلت مرغ با نخود فرنگی,طرز پخت کتلت مرغ با نخود فرنگی