طرز درست کردن بستنی یخی توت فرنگی, طرز تهیه بستنی یخی