زلزله 9.5 ریشتری در ستاره نوترونی

 

اگر این رویداد در فاصله ۱۰ سال نوری زمین روی داده بود، به شدت به جو زمین صدمه می‌زد و احتمالا باعث یک انقراض انبوه می‌شد.

http://dl.oghyanos.ir/uploads/142212799161.jpg

اختر‌شناسان به کمک تلسکوپ‌های هوشمند و ابزار نظارت بر انفجار پرتو گاما خبر از انفجار مهیبی در ستارهٔ نوترونی SGR J۱۵۵۰ دادند.

 

این لرزهٔ ستاره‌ای آنقدر قدرتمند بود که پالس‌ها و لرزش‌های شدید، باعث شد انرژی بسیار زیادی از سطح آن در فضا آزاد شود.

 

اگر این رویداد در فاصله ۱۰ سال نوری زمین روی داده بود، به شدت به جو زمین صدمه می‌زد و احتمالا باعث یک انقراض انبوه می‌شد.

 

همانگونه که زمین لرزه‌ها رازهای زیادی در مورد سیاره زمین آشکار می‌کنند، لرزش‌های ستاره‌ای یا ستاره لرزه‌ها (starquake) نیز رازهای پنهان محیط‌های پیرامون ستاره‌ها را بر ملا می‌کنند.

این ستاره در فاصله ۱۵ هزار سال نوری دور‌تر در صورت فلکی گونیا (Norma) در مدت ۲۰ دقیقه هزاران انفجار تولید کرد که شدید‌ترین انفجار‌ها معادل فعالیت ۲۰ ساله خورشید بود.