زادگاه بابانوئل جنگل یخ زده ای در فنلاند

عکسهای جالب و اسرار آمیز از جنگل یخ زده در لاپلند فنلاند که به عنوان زادگاه بابانوئل شناخته می شود.