دانلود کتاب قیامهای شیعه در تاریخ اسلام

دانلود کتاب قیامهای شیعه در تاریخ اسلام

دانلود کتاب قیامهای شیعه در تاریخ اسلام


نویسنده: صادق آیینه وند
.
اولین مجموعه کتاب آثار قیام و امام اختصاص به قیامهای شیعه در تاریخ اسلام دارد این مجموعه قیامهای علویان و شیعیان را در قرن اول هجری قمری آورده است .
موضوعات مورد بحث :
– شروع قیام های مخفی و علنی شیعه
– زمینه ساز قیام های شیعه
– قیام هایی که از آن ها سخن می رود:
بخش اول :
قیام حجر بن عدی
بخش دوم :
قیام توابین

حق تکثیر: تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1367
حجم: 3.03 مگابایت
نوع فایل کتاب: PDF
تعداد صفحات:167

دانلود