دانلود کتاب فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی

دانلود کتاب فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی

نویسنده: رلف نارمن شارپ
.
فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی که بزبان آریائی (پارسی باستان) نوشته شده است.

حق تکثیر: آزاد
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 192
حجم فایل: 13 MB

دانلود

 

 

 

.

Next Post

دانلود کتاب ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ و دس‍ت‍ور (زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌)

ج دی 26 , 1393
ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ و دس‍ت‍ور، ی‍ا، دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍ا س‍خ‍ن‌ گ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ و ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ نویسنده: م‍ح‍م‍ود ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ » حجم: 9.84 مگابایت » نوع فایل کتاب: PDF» تعداد صفحات:555   دانلود

You May Like