دانلود بازی استراتژیک Men of War Red Tide

دانلود بازی استراتژیک Men of War Red Tide

داستان کلي اين بازي بر اساس نوشته هاي الکساندر نوشته شده است که خود او يکي از بازماندگان نظاميان روسيه است. شما در بازي Men of War Red Tide به طور کلي بيشتر کنترل تفنگداران دريايي ارتش روسيه را بر عهده داريد. شما در اين بازي بايد به جنگ با نيروهاي نظامي ايتاليا، روماني و آلمان ها بپردازيد. تمامي نيروهاي شما داراي تخصص هاي مربوط به خود هستند و شما بايد با استراتژهاي درست آن ها را به واسطه تناسب تخصصي که دارند در ماموريت ها استفاده کنيد. مکان هايي که شما در بازي Men of War Red Tide بايد 23 ماموريت خود را انجام دهيد, اودسا، سواس توپول ، تئودوسيا، التين گن و نيکلائف و کونس تانتا است. همچنين جنگ هاي مشهور جنگ جهاني دوم در حوزه درياي سياه و بالکان را به زيباي به تصوير کشيده شده است.
حداقل سیستم مورد نیاز:

OS : Windows XP – Vista – 7
Processor: Pentium D 805 2.67GHz – Athlon LE-1640
RAM: 1 GB
Graphics memory : 256 MB
Free HDD Space: 4 GB of Hard Disc
حجم فایل دانلود:3.9GB
شاخه: بازی های استراتژیک

لینکدانلود