تصاویر دیدنی از شفق قطبی در جهان

تصاویر دیدنی از شفق قطبی در جهان

شفق‌های قطبی نورهای زیبایی‌اند که به‌طور طبیعی در آسمان دیده می‌شوند و معمولاً در شب و در عرض‌های جغرافیایی قطبی به چشم می‌خورند.