تصاویر حیات وحش آفریقا از دیوید گالدن

تصاویری زیبا از وحش آفریقاتصاویری زیبا از وحش آفریقا

تصاویری زیبا از وحش آفریقا

تصاویری زیبا از وحش آفریقا

تصاویری زیبا از وحش آفریقا

تصاویری زیبا از وحش آفریقا

عکاس:دیوید گالدن
دیوید گالدن، عکاس حیات وحش که سابقه 15 سال عکاسی در آفریقا را دارد، اخیرا در کتابی، زیباترین عکس های خود از حیات وحش در قاره آفریقا را منتشر کرده است.
خبرانلاین