تقارن (symmetry) یکی از المان های ترکیب بندی است که حسی از توازن و هارمونی را در عکس ها به وجود می آورد. در مجموعه عکس امروز  عکس هایی که تقارن را به تصویر می کشند، از عکس های معماری (architectural) تا لندمارک ها (landmarks ) تا پرتره و اجسام بی جان، برای شما عزیزان آماده کرده ایم.
1422998700231 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی1422998700422 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998700673 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998700754 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998700925 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998848771 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998848972 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

142299884913 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998849284 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998849365 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998946771 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998946932 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998947133 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998947244 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422998947335 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422999326331 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422999326522 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

142299932683 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422999326994 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

1422999327085 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

142299949011 - تصاویری زیبا از تقارن (symmetry) در عکاسی

منبع:لنزک