تاسیس کافی شاپ رباتی در توکیو

به گزارش رادیو بین المللی چین، در روزهای اخیر، یک کافی شاپ به نام “رابی کافی” در نخستین روز سرویس دهی خود از رسانه ها دعوت کرد. در این کافی شاپ ربات ها به عنوان خدمتکاران سرویس دهی می کنند.

مشتری ها می توانند ضمن امتحان قهوه های خوش عطر و متنوع، با ربات ها صحبت کنند.

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421782719821.jpg

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421782721072.jpg

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421782722423.jpg

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1421782723574.jpg