بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟ بررسی استان‌ به‌ استان

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟ 

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟دست اپراتور‌های اینترنتی برای کاربران رو شده و حالا هر کسی می‌تواند وضعیت کیفیت اینترنت برای هر کدام از اپراتور‌ها را در استان محل زندگی خود بررسی کند. وزارت ارتباطات، اطلاعات مربوط به کیفیت اینترنت را در سامانه نت‌سنج‌پلاس که به‌تازگی راه‌اندازی شده ارائه کرده است.

علاوه بر رتبه‌بندی اپراتور‌های اینترنت در هر استان بر اساس چهار گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی و دانلود حجیم، امکان تست سرعت اینترنت داخلی و بین‌المللی در این سامانه فراهم شده است. همچنین شما با انتخاب منطقه محل زندگی‌تان می‌توانید نتیجه تست سرعت را برای کاربران اینترنت که در نزدیکی شما زندگی می‌کنند مشاهده کنید تا ببینید سرعت اینترنت در منطقه مورد نظرتان عموماً چقدر است.

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟
 

در این گزارش ضمن بررسی رتبه‌بندی اپراتور‌های اینترنت ثابت در استان‌های مختلف، وضعیت کلی کیفیت اینترنت در هر استان را آورده‌ایمن که شامل ۱۱ اپراتور شاتل، پیشگامان، مخابرات، آسیاتک، حلماگستر، صبانت، لایزر، پارس آنلاین، رهام تک، فن‌آوا و های‌وب می‌شود. طبیعتاً صرفاً کیفیت اینترنت نمی‌تواند معیار خوبی برای انتخاب بهترین اپراتور باشد، چرا که در انتخاب‌تان باید قیمت و تعرفه بسته‌های اینترنت هر کدام از اپراتور‌ها را هم در نظر بگیرید. شاید با این کار نتیجه تغییرات زیادی داشته باشد. این گزارش بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده توسط سامانه نت‌سنج‌پلاس نوشته شده و ممکن است با تجربه کاربری شما مغایر باشد؛ پس بهتر است زیاد از خواندن آن عصبانی نشوید!

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟

بهترین اپراتور اینترنت در استان آذربایجان شرقی

وضعیت کلی اینترنت برای کاربران استان آذربایجان شرقی با مرکزیت تبریز، خوب ارزیابی شده است. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس کیفیت اینترنت در هر پنج گروه کاربری، تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی سبزرنگ است.

 • دانلود حجیم: شاتل، مخابرات، رهام داتک
 • تماس اینترنتی: شاتل، مخابرات، آسیاتک
 • بازی آنلاین: شاتل، مخابرات، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، مخابرات، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان آذربایجان غربی

وضعیت کلی اینترنت استان آذربایجان غربی با مرکزیت ارومیه چندان قابل تعریف نیست. سامانه نت‌سنج‌پلاس می‌گوید کیفیت در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی در وضعیت متوسط قرار دارد و زردرنگ است.

 • دانلود حجیم: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان اردبیل

کیفیت اینترنت استان اردبیل در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در وضعیت زردرنگ قرار دارد. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور‌ها دارد.

 • دانلود حجیم: شاتل، حلماگستر
 • تماس اینترنتی: شاتل، آسیاتک
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، حلماگستر

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟

بهترین اپراتوراینترنت در استان اصفهان

کیفیت اینترنت در استان اصفهان چندان قابل تعریف نیست. اغلب گروه‌ها در این استان با اینترنت متوسط روبه‌رو هستند و وضعیت برای کاربرانی که اینترنت را برای وبگردی می‌خواهند، به مراتب بدتر است. کیفیت اینترنت گروه وبگردی در این استان ضعیف ارزیابی شده است.

 • دانلود حجیم: شاتل، پیشگامان، حلماگستر
 • تماس اینترنتی: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان البرز

اینترنت استان البرز برای وبگردی چندان مناسب نیست. سامانه نت‌سنج‌پلاس می‌گوید اینترنت در این استان برای کاربران تجاری، بازی و تماس اینترنتی وضعیت خوبی دارد، اما شرایط برای دانلود حجیم و وبگردی در وضعیت متوسط قرار گرفته است.

 • دانلود حجیم: شاتل، لایزر، رهام داتک
 • تماس اینترنتی: آسیاتک، شاتل، مخابرات
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک، مخابرات
 • کاربران تجاری: شاتل، آسیاتک، مخابرات

بهترین اپراتور اینترنت در استان ایلام

سامانه نت‌سنج‌پلاس کیفیت اینترنت استان ایلام را در سه گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین و تماس اینترنتی متوسط ارزیابی کرده و وضعیت در این گروه‌ها زردرنگ است. کاربرانی که در اینترنت به دنبال دانلود حجیم یا وبگردی هستند، وضعیت بهتری را تجربه می‌کنند.

 • دانلود حجیم: پیشگامان، مخابرات
 • تماس اینترنتی: آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین: پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری: پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان بوشهر

کیفیت اینترنت در استان بوشهر به‌طور کلی “خوب”‌ارزیابی شده است. سامانه نت‌سنج‌پلاس اعلام کرده وضعیت در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی سبزرنگ است. صبانت و مخابرات بهترین عملکرد را در این استان دارند.

 • دانلود حجیم: صبانت، مخابرات
 • تماس اینترنتی: مخابرات، آسیاتک
 • بازی آنلاین: مخابرات، آسیاتک
 • کاربران تجاری: صبانت، مخابرات

بهترین اپراتور اینترنت در استان تهران

کیفیت اینترنت به‌طور کلی در استان تهران از طرف وزارت ارتباطات “خوب” ارزیابی شده و وضعیت در همه دسته‌های وبگردی، دانلود حجیم، تماس اینترنت، بازی و کاربران تجاری سبزرنگ است. در این استان اپراتور شاتل بهترین اپراتور اینترنت به حساب می‌آید.

 • دانلود حجیم: شاتل، پیشگامان، مخابرات، حلماگستر
 • تماس اینترنتی: آسیاتک، شاتل، پیشگامان، مخابرات
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک، پیشگامان، مخابرات
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، مخابرات، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟

بهترین اپراتور اینترنت در استان چهارمحال و بختیاری

کیفیت اینترنت استان چهارمحال و بختیاری با مرکزیت شهرکرد در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در وضعیت زردرنگ قرار دارد. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور‌ها از خود نشان می‌دهد.

 • دانلود حجیم: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • تماس اینترنتی: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری: شاتل، آسیاتک، پیشگامان

بهترین اپراتور اینترنت در استان خراسان جنوبی

سامانه نت‌سنج‌پلاس کیفیت اینترنت در استان خراسان جنوبی با مرکزیت بیرجند را در دو گروه بازی و تماس اینترنتی ضعیف ارزیابی کرده است. وضعیت در این دو گروه قرمزرنگ و در سه گروه دیگر یعنی کاربری تجاری، دانلود حجیم و وبگردی زردرنگ اعلام شده است.

 • دانلود حجیم: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: آسیاتک، شاتل، پیشگامان
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟

بهترین اپراتور اینترنت در استان خراسان رضوی

وضعیت اینترنت در مشهد و استان خراسان رضوی اسفناک است! سامانه نت‌سنج‌پلاس کیفیت اینترنت این استان را در هر پنج گروه وبگردی، دانلود حجیم، تماس اینترنتی، بازی آنلاین و کاربری تجاری ضعیف ارزیابی کرده و وضعیت اینترنت در این استان قرمزرنگ است.

 • دانلود حجیم: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان خراسان شمالی

کیفیت اینترنت در استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد قابل تعریف نیست. سامانه نت‌سنج‌پلاس وضعیت اینترنت این استان را زردرنگ و متوسط ارزیابی کرده و حتی این وضعیت برای کاربرانی که به دنبال دانلود حجیم هستند، قرمزرنگ اعلام شده است.

 • دانلود حجیم: پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: پیشگامان، پارس آنلاین
 • بازی آنلاین: پیشگامان، پارس آنلاین
 • کاربران تجاری: پیشگامان، پارس آنلاین

بهترین اپراتور اینترنت در استان خوزستان

کیفیت اینترنت استان خوزستان در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در وضعیت زردرنگ قرار دارد. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور‌ها از خود نشان داده است.

 • دانلود حجیم: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • تماس اینترنتی: شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین
 • کاربران تجاری: شاتل، آسیاتک، پیشگامان

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟

بهترین اپراتور اینترنت در استان زنجان

اگر ساکن زنجان هستید، بهتر است بی‌خیال تماس اینترنتی شوید، چرا که کیفیت اینترنت در این گروه ضعیف ارزیابی شده و در وضعیت قرمز قرار دارد. دیگر گروه‌ها هم چندان قابل تعریف نیست. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس وضعیت در چهار گروه دیگر زردرنگ است.

 • دانلود حجیم: شاتل، صبانت، پیشگامان
 • تماس اینترنتی: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • بازی آنلاین: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان سمنان

کیفیت اینترنت برای کاربران استان سمنان در گروه‌های تماس اینترنتی و دانلود حجیم از طرف سامانه نت‌سنج‌پلاس “خوب” ارزیابی شده، اما سه گروه دیگر یعنی وبگردی، کاربران تجاری و بازی اینترنتی وضعیت اینترنت متوسطی دارند.

 • دانلود حجیم: شاتل، مخابرات
 • تماس اینترنتی: شاتل، مخابرات
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان سیستان و بلوچستان

شامانه نت‌سنج‌پلاس وضعیت اینترنت ثابت در استان سیستان و بلوچستان را متوسط ارزیابی کرده و وضعیت در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی زردرنگ اعلام شده است. دو اپراتور پارس آنلاین و آسیاتک در این استان شرایط بهتری دارند.

 • دانلود حجیم: آسیاتک، پارس آنلاین
 • تماس اینترنتی: پارس آنلاین، آسیاتک
 • بازی آنلاین: پارس آنلاین، آسیاتک
 • کاربران تجاری: پارس آنلاین، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان فارس

کاربرانی که از اینترنت برای دانلود حجیم یا تماس اینترنتی استفاده می‌کنند، در استان فارس با کیفیت خوب روبه‌رو هستند. وضعیت برای سه گروه دیگر یعنی کاربران تجاری، بازی آنلاین و وبگردی چندان مناسب نیست و متوسط ارزیابی شده است.

 • دانلود حجیم: شاتل، آسیاتک، مخابرات
 • تماس اینترنتی: شاتل، آسیاتک، مخابرات
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین
 • کاربران تجاری: شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟

بهترین اپراتور اینترنت در استان قزوین

شامانه نت‌سنج‌پلاس وضعیت اینترنت در استان قزوین را به طور کلی “خوب” ارزیابی کرده و کیفیت اینترنت در هر پنج گروه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی سبزرنگ است. شاتل بهترین عملکرد را در این استان از خود نشان داده است.

 • دانلود حجیم: شاتل، حلماگستر، مخابرات
 • تماس اینترنتی: شاتل، مخابرات، حلماگستر
 • بازی آنلاین: شاتل، مخابرات، پیشگامان
 • کاربران تجاری: شاتل، مخابرات، حلماگستر

بهترین اپراتور اینترنت در استان قم

سامانه نت‌سنج‌پلاس در استان قم اطلاعاتی درباره کیفیت کلی اینترنت ارائه نکرده است و صرفاً به معرفی اپراتور‌های برتر در پنج گروه کاربری بسنده کرده است. اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد شاتل بهترین عملکرد را در استان قم دارد و بعد از آن نوبت به پیشگامان می‌رسد.

 • دانلود حجیم: شاتل، حلماگستر، پیشگامان
 • تماس اینترنتی: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • بازی آنلاین: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، حلماگستر

بهترین اپراتور اینترنت در استان کردستان

کیفیت اینترنت در استان کردستان با مرکزیت سنندج به طور کلی در سامانه نت‌سنج‌پلاس متوسط ارزیابی شده و کیفیت در هر چهار گروه تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی زردرنگ است. در این استان اپراتور‌های شاتل و حلماگستر عملکرد بهتری دارند.

 • دانلود حجیم: شاتل، حلماگستر، پیشگامان
 • تماس اینترنتی: شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • بازی آنلاین: شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، حلماگستر، پیشگامان

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟

بهترین اپراتور اینترنت در استان کرمان

وضعیت اینترنت استان کرمان عموماً در محدوده زردرنگ قرار دارد و کیفیت آن در سه گروه کاربری تجاری، بازی و تماس اینترنتی متوسط ارزیابی شده است، اما کاربرانی که به دنبال دانلود حجیم یا وبگردی هستند، با کمترین کیفیت به شبکه اینترنت متصل می‌شوند.

 • دانلود حجیم: شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • بازی آنلاین: شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، حلماگستر، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان کرمانشاه

کیفیت اینترنت استان کرمانشاه در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در وضعیت زردرنگ قرار دارد. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور‌ها از خود نشان می‌دهد.

 • دانلود حجیم: شاتل، آسیاتک، صبانت
 • تماس اینترنتی: شاتل، پارس آنلاین، فن‌آورا
 • بازی آنلاین: شاتل، پارس آنلاین، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، پارس آنلاین، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان کهگیلویه و بویراحمد

وضعیت اینترنت در استان کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت یاسوج اصلاً مناسب نیست. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس کیفیت اینترنت در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی ضعیف ارزیابی شده و قرمزرنگ است.

 • دانلود حجیم: شاتل، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: آسیاتک، شاتل
 • بازی آنلاین: آسیاتک، شاتل
 • کاربران تجاری: شاتل، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان گلستان

کیفیت اینترنت در استان گلستان با مرکزیت گرگان عموماً در حالت متوسط قرار دارد و بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، زردرنگ است. کاربرانی که از اینترنت بیشتر برای وبگردی استفاده می‌کنند، وضعیت بهتری نسبت به دیگر گروه‌ها دارند و کیفیت اینترنت در این گروه خوب ارزیابی شده است.

 • دانلود حجیم: صبانت، پارس آنلاین
 • تماس اینترنتی: پارس آنلاین، صبانت
 • بازی آنلاین: پارس آنلاین، صبانت
 • کاربران تجاری: پارس آنلاین، صبانت

بهترین اپراتور اینترنت در استان گیلان

کیفیت اینترنت در استان گیلان چندان خوب نیست. سامانه نت‌سنج‌پلاس وضعیت اپراتور‌های اینترنت استان گیلان را در هر پنج گروه وبگردی، دانلود حجیم، تماس اینترنت، بازی و کاربران تجاری زردرنگ ارزیابی کرده و به آن‌ها لقب “متوسط” داده است. شاتل بالاترین کیفیت اینترنت را در این استان ارائهت می‌کند.

 • دانلود حجیم: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • بازی آنلاین: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان لرستان

کیفیت اینترنت ثابت استان لرستان در سه گروه کاربران تجاری، بازی و تماس اینترنتی از طرف سامانه نت‌سنج‌پلاس “خوب” ارزیابی شده است کاربرانی که از اینترنت برای دانلود حجیم یا وبگردی استفاده می‌کنند، با کیفیت پایین‌تری سروکار دارند.

 • دانلود حجیم: شاتل، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: مخابرات، شاتل
 • بازی آنلاین: شاتل، مخابرات
 • کاربران تجاری: شاتل، مخابرات

بهترین اپراتور اینترنت در استان مازندران

وضعیت اینترنت در استان مازندران عموماً متوسط است و چندان تعریفی ندارد. کیفیت اپراتور‌های اینترنت برای مشتریانی که به دنبال دانلود حجیم هستند، ضعیف ارزیابی شده و در وضعیت قرمز قرار دارد. وضعیت اینترنت برای دیگر گروه‌ها متوسط است.

 • دانلود حجیم: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟

بهترین اپراتور اینترنت در استان مرکزی

کیفیت اینترنت استان مرکزی در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در وضعیت زردرنگ قرار دارد. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس، اپراتور شاتل کارنامه بهتری در اراک دارد.

 • دانلود حجیم: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • بازی آنلاین: شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان هرمزگان

کیفیت اینترنت استان هرمزگان در چهار گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی و وبگردی در شرایط زردرنگ قرار دارد و متوسط ارزیابی شده است. در این بین کاربرانی که دنبال دانلود حجیم هستند، وضعیت بهتری دارند چرا که کیفیت اینترنت در این گروه “خوب” اعلام شده است.

 • دانلود حجیم: مخابرات
 • تماس اینترنتی: آسیاتک
 • بازی آنلاین: آسیاتک
 • کاربران تجاری: آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان همدان

کیفیت اینترنت به‌طور کلی در استان همدان از طرف ورازت ارتباطات “خوب” ارزیابی شده و وضعیت در همه دسته‌های وبگردی، دانلود حجیم، تماس اینترنت، بازی و کاربران تجاری سبزرنگ است. در این استان اپراتور شاتل بهترین عملکرد را دارد.

 • دانلود حجیم: شاتل، پیشگامان، مخابرات
 • تماس اینترنتی: شاتل، پیشگامان، مخابرات
 • بازی آنلاین: شاتل، پیشگامان، مخابرات
 • کاربران تجاری: شاتل، پیشگامان، مخابرات

بهترین اپراتور اینترنت در استان یزد

کیفیت اینترنت استان یزد در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در وضعیت زردرنگ قرار دارد. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور‌ها از خود نشان می‌دهد.

 • دانلود حجیم: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • تماس اینترنتی: پارس آنلاین، آسیاتک، شاتل
 • بازی آنلاین: پارس آنلاین، آسیاتک، شاتل
 • کاربران تجاری: شاتل، آسیاتک، پیشگامان
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x