انفجار قدرتمند امواج راديويي در فضا، ستاره‌شناسان را شگفت زده كرد

http://dl.oghyanos.ir/uploads/142178603371.jpg

ستاره‌شناساني كه اتفاقي به يك انفجار قدرتمند از امواج راديويي برخورد كردند گفتند كه هرگز چنين چيزي را پيش از اين مشاهده نكرده بودند و اين انفجار مي‌تواند روش جديد را براي تحقيق در زمينه ستارگان تصادم كننده يا سياه چاله‌هاي در حال مرگ ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاري رويترز از واشنگتن، آنها به دنبال تپ‌اخترها — يك نوع ستاره نوتروني فشرده كه پالس‌هاي ريتميك پرتو ارسال مي‌كند — مي‌گشتند كه اين سيگنال راديويي بزرگ را كشف كردند.

اين سيگنال بي‌نهايت كوتاه اما بسيار قوي بود و به نظر مي‌رسيد كه از فاصله‌اي حدود سه ميليون سال نوري آمده باشد — يك سال نوري مسافتي است كه نور در طول يكسال مي‌پيمايد يا حدود شش تريليون مايل (‪ ۱۰‬تريليون كيلومتر) است.

“دانكن لوريمر” از “دانشگاه ويرجينيا” و “رصدخانه ملي راديو استرونومي” گفت، به نظر مي‌رسد كه منشاء اين انفجار كيهان دور دست باشد و ممكن است بر اثر يك حادثه عجيب و غريب مانند برخورد دو ستاره نوتروني يا مرگ دردناك يك سياه چاله در حال تبخير توليد شده باشد.

“لومير” و همكارانش در “مجله ساينس” نوشتند، آنها به دنبال اسكن‌هاي قديمي گرفته شده توسط “تلسكوپ پاركيس ‪ “r‬در استراليا بودند كه اين انفجار را كشف كردند.

به نظر مي‌رسد كه اين انفجار پنج ميلي ثانيه طول كشيده باشد و ممكن است اثر راديويي يك حادثه منفرد مانند ابرنواختر يا تصادم سياه چاله‌ها باشد.