دوشنبه , 10 بهمن 1401
قالب وردپرس درنا توس
خانه / آرایش و زیبایی / طراحی ناخن / آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن

آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن

1 14099393081 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن
اولین طرحی که آموزش می دهیم به  پلنگی یا ببری معروفند که به صورت گام به گام با تصویر مشاهده می کنید، می توانید بیس را  قهوه ای کنید و برای طرح های رو از ترکیب  بژ/ طلایی ومشکی استفاده کنید.
زیباترین طراحی های ناخن برای تابستان 2014
14099393102 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن
اما طرح دوم به طرح قلبی معروفه و همانطور که در تصاویر هم مشاهده می کنید دارای چند مرحله ی مختصر و ساده است.
برای این مدل کافیست از دو قالب استفاده کنید…
14099393113 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن14099393124 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن
و اما طرح سوم ایده ای بسیار جالب و مناسب فصل بهار است ،نکته جالبی که در این طرح می توانید مشاهده کنید استفاده از نخ در طراحیست…
14099393135 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن
وقتی هنوز لاک خشک نشده و ناخن ها خیس هستند میتوانید نخ را به هرشکلی که دوست دارید روی ناخنها شکل بدید
14099393146 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن
و در نهایت  طرحی بسیار زیبا مانند تصویر زیر خواهید داشت
14099393157 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن

%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4 %25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF %25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C %25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C %25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2586 %25D8%25A8%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587 %25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3 1 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن

آموزش چند مدل طراحی روی ناخن بسیار ساده.

%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4 %25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF %25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C %25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C %25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2586 %25D8%25A8%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587 %25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3 2 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن

%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4 %25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF %25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C %25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C %25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2586 %25D8%25A8%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587 %25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3 3 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن

%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4 %25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF %25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C %25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C %25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2586 %25D8%25A8%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587 %25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3 4 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن %25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4 %25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF %25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C %25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C %25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2586 %25D8%25A8%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587 %25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3 5 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن %25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4 %25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF %25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C %25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C %25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2586 %25D8%25A8%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587 %25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3 6 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن %25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4 %25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF %25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25DB%258C %25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C %25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2586 %25D8%25A8%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1 %25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587 %25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3 7 - آموزش طراحی چند مدل زیبای ناخن