اموزش تصویری قلاب بافی به شکل گل

اموزش تصویری قلاب بافی به شکل گل

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/1450820081651.jpg

ضخامت این قلاب بافی به دلیل بافت ویژه اش برای پادری و زیر قابلمه ای و … مناسب است
این قلاب بافی با ضخامتی که به دلیل بافت ویژه اش پیدا می کند برای کوسن، پادری زیر قابلمه ای و خیلی کارهای دیگر مناسب است. نکته مهم به کار گیری خرده کامواهائی هست که بلا استفاده مانده است .

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/1450820083022.jpg

کار را با 6 زنجیره شروع می کنیم 15 پایه روی زنجیره ها می زنیم

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/1450820083863.jpg

رج بعد مثل رج قبلی شروع به بافت پایه کنید

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/1450820084934.jpg

30 پایه روی پایه های قبلی ببافید

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/1450820086075.jpg

شروع به بافتن گلبرگ ها کنید هر رج با یک رنگ بافته می شود

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/1450820087056.jpg

7 پایه می بافید که اولی و آخری پایه کوتاه است و وسطی ها پایه بلند است
7 پایه می بافید که اولی و آخری پایه کوتاه است و وسطی ها پایه بلند داخل وسطی 4 پایه بلند بزنید این باعث می شود یک بافت هلالی مثل گلبرگ داشته باشید.

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/14508200887.jpg

یک دور کامل را اینطوری ببافید

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/1450820089138.jpg

برای گلبرگ های بعدی اول یک دور پایه بلند ساده ببافید تا گلبرگ های رج بعدتان بالاتر قرار بگیرد

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/1450820090199.jpg

اینطوری!!

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/14508200912610.jpg

باز یک دور گلبرگ دور تا دور کار ببافید
باز یک دور گلبرگ دور تا دور کار ببافید این بار 10 پایه که دوتای اول و آخر پایه کوتاه 6 پایه داخل یک پایه وسط و دو پایه هم دو طرف گلبرگ ها می بافید.

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/14508200924911.jpg

دوباره یک دور پایه بلند ساده

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/14508200935612.jpg

و باز تکرار گلبرگ بافی

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/145082009513.jpg

این کار را ادامه بدهید تا وقتی که قطر دایره تان به اندازه دلخواه برسد
وقتی قطر دایره بافتتان به اندازه دلخواه رسید برای کوسن تقریبا” 35 سانتی متر، زیر قابلمه ای 20 سانتی متر و برای پادری حدود 60 سانت و یا حتی تا یک متر!

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/14508200963914.jpg

وقتی به حد دلخواه رسید! یک دایره ساده برای قسمت پشت کار ببافید

 

  http://dl.oghyanos.ir/uploads/14508200976215.jpg

و اینطوری با قلاب دو تکه را به همدیگر وصل می کنید
و اینطوری با قلاب دو تکه را به همدیگر وصل می کنید اگر برای کوسن باشد باید داخل آن را پر کنید یعنی یک کوسن آماده گرد به همان اندازه داخل آن بگذارید!