اموزش تصویری طراحی و زیبا سازی شمع

آموزش دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده برای هفت سینآموزش تصویری دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده برای هفت سین

دکو پاژ روی شمع به چند روش انجام می شود که اولی آن با کمک حرارت هست.

آموزش تصویری دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده برای هفت سین

یک شمع ساده ،دستمال کاغذی طرح دار،یک قاشق و یک منبع حرارتی تنها چیزهایی که برای خلق این هنر زیبا مورد نیاز است!
برای شروع لایه طرح دار دستمال را از لایه ساده جدا کنید.

آموزش تصویری دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده برای هفت سین

طرح مورد نظرتان را بدون قیچی و به صورت نامنظم برش بزنید.

آموزش تصویری دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده برای هفت سین

پشت قاشق را حرارت بدهید.

آموزش تصویری دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده برای هفت سین

دستمال را با کمک حرارت قاشق به شمع بچسبانید.

آموزش تصویری دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده برای هفت سین

روی کار را اسپری براق کننده بزنید.

آموزش تصویری دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده برای هفت سین

با خمیر دور گیر قسمت هایی از طرح را برجسته کنید.