الهام پاوه نژاد با تیپ دلقکی

الهام پاوه نژاد عکس زیر را در اینستاگرام خود منتشر کرد:

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1422186297651.jpg