اس ام اس عرفانی زیبا

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1431553958331.jpg

شانس نام مستعار خداست ، آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد‎ …

.

.

.

قوی کسی است که ، نه منتظر میماند خوشبختش کنند و نه اجازه میدهد بدبختش کنند …

.

.

.

نداشتن آدم هایی که دوستشون داری از داشتن آدم هایی که یه وقتی دوستشون داشتی خیلی آسون تره . . .

.

.

.

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است ، معذرت خواهی یعنی اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .

.

.

.

تفاوت دزد و پولدار در آن است که ، دزد مال ثروتمندان را میدزدد و پولدار، پول فقرا را !

.

.

.

نشستن ، سنگ بودن است و رفتن رود بودن ،  بنگر به کجا میروند ، سنگ خاک میشود و رود به دریا میرسد . . .

.

.

.

یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند . . .

.

.

.

اگر جوان را از عشق منع کنید ، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید . . .

.

.

.

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد و او کسی نیست غیر از خدا

.

.

.

پیش از آنکه دست های درخت به نور برسد ، پاهایش تاریکی را تجربه کرده ، گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد . . .

.

.

.

تنهایی یک بغض مدام است که هر لحظه بیم شکستنش میرود . . .

.

.

.

فهمیده ام که آدمی در مقابل علاقه ای که در دیگران نسبت به خود ایجاد میکند ، مسئول است . . .

.

.

.

هرکس به خاطر خدا از چیزی بگذرد ، خدا بهتر از آن را به او عنایت میکند . . .

.

.

.

« اگه نتونم » مال وقتیه که راه دیگه ای هم باشه وقتی هیچ راهی نیست فقط باید بگی : می تونم . . .

.

.

.

آرزویی رفیع تر از آرزوی راست قامت ایستادن ، کمی خم شدن و دیگران را بلند کردن است . . .

.

.

.

همیشه رو به نور بایستید اگر می خواهید تصویر زندگیتان سیاه نیفتد !

.

.

.

انسان را پس از مرگ خانه ای نیست، مگر خانه ای که قبل از مرگ بنا کرده است . . .

.

.

.

هر چه میخواهی آرزو کن . هر جایی که میخواهی برو . هر آنچه که میخواهی باش چون فقط یک بار زندگی می کنی و فقط یک شانس داری برای انجام آنچه می خواهی

.

.

.

جوری زندگی کن که اگر هر لحظه عمرت کات شد ، به همان اندازه سود کرده باشی . . .

.

.

.

در این دنیا هیچکس گرسنه نیست همه روزی چند وعده گول میخورند . . .

.

.

.

این روزا آدما قیمت هر چیز رو می دونن ولی ارزش هر چیز رو نمی دونن . . .

.

.

.

زندگی درست مثل یک تاکسی است ، مسافران تک تک پیاده می شوند از آن ، تنها تفاوت این تاکسی با تاکسی های دیگر پیاده کردن مسافران است در جایی که نمی خواهند . . .