آلن دلون به همراه دخترش

آلن دلون عکسی به همراه دخترش را در شبکه های اجتماعی، منتشر کرده است.